KONFIGURACJA SYSTEMU


1. Jak zmienić nazwę folderu lub grupy?

Tytułem wstępu – w całej aplikacji jest dostępne menu kontekstowe. Jest ono dostępne na listach bocznych (lista folderów, lista grup kontaktów, lista kalendarzy itd.) oraz na listach elementów (lista wiadomości pocztowych, lista kontaktów, wydarzenia w kalendarzu itd.).

Aby zmienić nazwę folderu – lub innego elementu dostępnego na liście bocznej – należy kliknąć w wybrany element prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję „Zmień nazwę”.

konfiguracja1
2. Jak współdzielić informacje?

Aby współdzielić wybrane informacje potrzebne są dwie osoby:

 • osoba udostępniająca – czyli osoba, która udostępnia innym użytkownikom wybrane informacje
 • osoba podłączająca – czyli osoba, która chce mieć dostęp do wcześniej udostępnionych danych

Zasada współdzielenia informacji działa identycznie w każdym z modułów aplikacji – stąd można ją przedstawić na przykładzie poczty pamiętając, że zasada działania jest taka sama w pozostałych modułach.

Prześledźmy udostępnienie wiadomości pocztowych na przykładzie – Jacek chce udostępnić Wiktorowi swoją skrzynkę wiadomości wysłanych, aby Wiktor mógł być na bieżąco, jakie informacje są wysyłane do klientów ich firmy.

1. Jacek udostępnia swój folder zawierający wiadomości wysłane – w tym celu najeżdża na niego kursorem, wciska prawy klawisz myszy i wybiera opcję „Udostępnij”.

konfiguracja2

2. Pojawia się okno z listą grup użytkowników, którym możemy udostępnić informacje. Mogą one zostać udostępnione tylko do odczytu lub zarówno do zapisu jak i odczytu. Jacek zaznacza odpowiednią grupę (Wiktor należy do grupy Marketing) i wybiera przycisk „OK”.

konfiguracja2-1

3. Po zatwierdzeniu współdzielenia, folder pocztowy będzie oznaczony jako współdzielony.

konfiguracja2-3

4. Folder jest gotowy do podłączenia. W tym celu Wiktor – po zalogowaniu się na swoje konto – podłącza go w swoim module pocztowym, korzystając z przycisku „Podłącz współdzielony folder”.

konfiguracja2-4

5.  Pojawia się okno z listą grup (lewa strona), których elementy możemy podłączyć do współdzielenia. Po wybraniu grupy z której informacje chcemy podłączyć, po prawej stronie pojawi się lista osób należących do tej grupy i udostępniających informacje. Po wybraniu osoby pod listą grup i użytkowników pojawią się nazwy zasobów, które zostały udostępnione. Zaznaczamy interesujące nas zasoby i wybieramy przycisk „Zapisz”.

konfiguracja2-5

6. Wybrane zasoby Wiktora są teraz widoczne dla Jacka (w trybie tylko-do-odczytu, zgodnie z prawami, które przyznał dla tego zasobu Wiktor)

konfiguracja2-6

Na tej samej zasadzie można udostępniać kontakty, kalendarze, grupy zadań, grupy sprzedażowe oraz raporty.

3. Jak działają uprawnienia w grupach?

ystem udostępniania bazuje na kilku prostych regułach:

 • Udostępnianym zasobem jest zawsze kontener (grupa zadań, folder poczty, kalendarz itp.), a nie pojedyncza dana (kontakt, zadanie, wydarzenie, wiadomość itp.)
 • Zasób można udostępnić do odczytu lub do odczytu i zapisu. Jeśli użytkownik ma prawo do zapisu, ma również prawo do odczytu zasobu.
 • Zasób można udostępnić pojedynczemu użytkownikowi oraz grupie użytkowników.
 • Zasób można udostępnić wielokrotnie wielu grupom i/lub użytkownikom zarówno z uprawnieniami do odczytu jak i zapisu.
 • Użytkownicy należą do grup, użytkownik może należeć do wielu grup jednocześnie.
 • Grupy użytkowników tworzą hierarchię. Udostępnienie zasobu grupie nadrzędnej powoduje skopiowanie takich samych uprawnień do grup podrzędnych.
 • Uprawnienia sumują się.
 • Administratorzy mają uprawnienia do odczytu do wszystkich zasobów.

Na poniższej ilustracji zaprezentowany został przykładowy schemat organizacyjny firmy:

konfiguracja3

W tabelce zebrano przykładowe schematy udostępniania wraz ze wskazaniem użytkowników, którzy zyskują uprawnienia do udostępnianego zasobu:

4. Jak zgłaszać błędy w działaniu usługi?

Napisz do nas e-mail na adres  z pełnym opisiem problemu. Opis powinien zawierać:

 • Nazwę konta i nazwę użytkownika usługi
 • Pełne informacje dotyczące używanej przeglądarki internetowej i systemu operacyjnego: producent i wersja
 • Przybliżony czas wystąpienia problemu
 • Możliwie dokładny opis czynności, które doprowadziły do wystąpienia błędu
 • Opis błędu w jednej z poniższych form:
  • Dokładna treść komunikatu błędu, który wystąpił
  • Dokładny opis spodziewanego działania aplikacji, które nie miało miejsca
  • Dokładny opis zachowania aplikacji, które nie powinno mieć miejsca

  Mile widziane jest uzupełnienie opisu zrzutami ekranu lub filmem wideo.

5. Chcę zobaczyć grupy oraz kontakty mojego pracownika. Jak to zrobić?

W celu korzystania z danych innego użytkownika, muszą one zostać uprzednio podłączone. Instrukcja jak należy to zrobić znajduje się również w naszym Centrum pomocy systemu Funnela CRM pod adresem: Współdzielenie i podłączanie folderów (od punktu 4) .

6. Jak mogę zmienić swoje hasło oraz avatar?

Użytkownik może zmienić swoje hasło oraz avatar wchodząc w Ustawienia. Następnie należy wybrać zakładkę Preferencje. W kolejnym oknie można już zmienić avatar (obrazek) oraz hasło.

konfiguracja6
7. Czy mogę samodzielnie zdefiniować ustawienia stopki e-mail oraz opis nadawcy?

Oczywiście. Stopkę e-mail oraz opis nadawcy można zdefiniować w okienku edycji swojego konta. W tym celu wystarczy wejść w zakładkę Ustawienia, a następnie Moje konto. W nowym okienku wyświetli się lista dostępnych kont, które użytkownik może edytować.

konfiguracja7
8. Jak skonfigurować automator przenoszący wiadomości przychodzące na jedno z kont?

W celu skonfigurowania automatora należy wejść w Ustawienia i wybrać zakładkę „Automatory”. W okienku, które następnie się wyświetli należy zdefiniować źródło wiadomości (np. ze Skrzynki odbiorczej, nadawczej, itd.) i kliknąć przycisk „Dodaj” znajdujący się obok. W kolejnym okienku użytkownik może już zdefiniować szczegółowe ustawienia automatora. Aby skonfigurować przenoszenie wiadomości na jedno z kont należy postępować tak jak na poniższym obrazku.

konfiguracja8

W ramach automatora użytkownik może np. podczas swojej nieobecności w pracy skonfigurować autoresponder (automatyczną odpowiedź). W tym celu należy zamiast opcji „Przenieś wiadomość” wybrać „Odpowiedz” i w okienku, które pojawi się obok wpisać tekst, który ma być automatycznie wysyłany.

9. Jak dodać pracownika do firmy?

Aby dodać pracownika do firmy należy wejść w Ustawienia, a następnie kliknąć zakładkę Użytkownicy. Po kliknięciu przycisku „Dodaj użytkownika” pojawi się kolejne okno, w którym należy zdefiniować szczegóły naszego pracownika: jego login, dane osobowe, hasło, prawa jakie będzie posiadał w systemie oraz podłączone skrzynki pocztowe, do których pracownik ma mieć dostęp.

konfiguracja9
10. Jak zdefiniować, które zdarzenia mają generować powiadomienia?

Zdarzenia, które mają generować powiadomienia w systemie można określić z pozycji Ustawień powiadomień. W tym celu należy kliknąć Powiadomienia, a następnie Ustawienia powiadomień. W dalszej części możemy już zdefiniować, które zdarzenie ma generować powiadomienie.

11. Jak mogę zmienić język aplikacji?

Oczywiście przygotowaliśmy dla Państwa pełną wersję Funneli w języku angielskim. Wystarczy wejść w USTAWIENIA systemu, wybrać ikonę PREFERENCJE. W zakładce JĘZYK APLIKACJI zmieniają Państwo preferencje językowe.

MASZ PYTANIA?

Jeżeli powyższe wskazówki nie rozwiązały Twojego problemu, skontaktuj się z nami!