KONTAKTY


1. Jak dodać pracowników do konta firmowego?

Istnieją dwa sposoby pozwalające powiązać kontakty osobowe z kontaktem firmowym.

Podczas dodawania kontaktu osobowego należy zacząć wpisywać nazwę firmy dla tego kontaktu w polu „Firma”. Po wpisaniu pierwszego znaku zostanie wyświetlona lista firm, która aktualnie znajduje się w książce adresowej. Należy wybrać firmę z listy, co spowoduje powiązanie wybranego pracownika z wybraną firmą.

Można przeciągnąć (ang. drag and drop) kontakt osobowy na firmę – spowoduje to powiązanie wybranego pracownika z wybraną firmą.

Po wykonaniu dowolnego z powyższych punktów, wybrany pracownik stanie się pracownikiem konkretnej firmy.

2. Jak wyświetlać domyślnie wszystkie kontakty?

Przy pierwszych uruchomieniu Funneli, domyślnie wyświetlane są kontakty rozpoczynające się na literę „A”. Można zmienić to zachowanie korzystając z menu „Ustawienia” -> „Preferencje”, zmieniając ustawienie pola Domyślne ustawienia filtra na wartość wszystkie.

kontakty1
3. Jak zaimportować kontakty?

Funnela pozwala zaimportować kontakty z popularnego formatu eksportu danych znanego jako CSV (ang. Comma Separated Values – wartości rozdzielone przecinkiem).

Aby zaimportować kontakty, należy przejść do ustawień programu, a następnie wybrać ikonę “Import kontaktów” (Ustawienia -> Import kontaktów z CSV).

Następnie należy wybrać plik z którego chcemy importować kontakty, jego kodowanie oraz wybrać ile linii z tego pliku stanowi nagłówek. Należy wskazać również docelową grupę dla zaimportowanych kontaktów.

kontakty2

W następnym kroku Funnela spróbuje rozpoznać typy kolumn w Twoich plikach i zaproponuje odpowiednie typy danych. W kolumnie “Nagłówek / Przykładowe dane” zobaczysz przykładowe dane z Twojego pliku, które pozwolą ocenić, czy został dobrany odpowiedni typ danych dla kolumny.

kontakty3
Po wybraniu “Zakończ import” dane zaimportują się i będą dostępne w Funneli.


4. Jak dodać pracownika do firmy?

W celu dodania nowego pracownika do firmy należy wejść do modułu „Kontakty”, a następnie kliknąć „Nowy kontakt”. W okienku, które się pojawi można zdefiniować wszystkie szczegółowe informacje na temat pracownika. W tym przypadku można skorzystać z autouzupełniania w polu Firma. Z wyświetlonej listy należy wybrać odpowiednią firmę i przypisać do niej pracownika.

kontakty4

Drugi sposób to wybranie z listy Kontaktów firmy, do której chcemy dodać nowego pracownika. Po jej wybraniu w nowym okienku pojawią się szczegółowe informacje na temat danej firmy. Aby dodać nowego pracownika należy w zakładce „Pozostałe informacje” kliknąć „Utwórz nowy kontakt pracownika”.

kontakty5

MASZ PYTANIA?

Jeżeli powyższe wskazówki nie rozwiązały Twojego problemu, skontaktuj się z nami!