RAPORTY


1. Jak utworzyć raport?

W celu wygenerowania raportu należy w module Raport kliknąć “Nowy Raport” i postępować zgodnie z poniższymi zaleceniami:

1. Podać nazwę raportu.

2. W liście raportów pojawi się raport o wcześniej zdefiniowanej nazwie. Należy go zaznaczyć i skorzystać z funkcji „Nowy Wykres”.

3. W oknie „Edytuj wykres” macie Państwo do dyspozycji szereg możliwości personalizacji raportu: tytuł wykresu, szablon danych, sposób prezentacji danych, kolor oraz rozmiar wykresu. Zależnie od wybranego szablonu danych dostępne stają się dodatkowe ustawienia: kierunek sortowania, limit klientów, limit produktów, waluta, grupy kontaktów, szerokość przedziału czasowego. Rozmiar wykresu określany jest za pomocą kliknięcia odpowiedniego kwadratu, ilość zaznaczonych kwadratów oznacza rozmiar generowanego wykresu.

2. Czy raporty przekazywane są tylko w formie wykresu?

Użytkownik może pobrać dane do pliku CSV, a następnie otworzyć go w dowolnym arkuszu kalkulacyjnym (np. Excelu) w celu dokładniejszego przeanalizowania jego zawartości.

3. Czym jest współdzielny raport?

Każdy raport może składać się z wielu elementów (wykresów czy tabel). Jeśli użytkownik zdefiniuje taki skomplikowany raport i chce aby współpracownik widział to samo – konieczne jest udostępnienie mu go, aby nie musiał wszystkiego definiować samodzielnie.

4. Jak zainstalować spersonalizowany raport?

Aby zainstalować spersonalizowany raport należy jako administrator wejść w ustawienia -> szablony wykresów i załadować przesłany plik.

Nastepnie w raportach:

1. Nowy raport

2. Nowy wykres

3. Wybrać szablon z właściwym raportem.

5. Jak pobrać dane z raportu do Exela?

1. W pierwszym kroku konieczne jest pobranie danych raportu jako pliku CSV. Aby pobrać dane w tym formacie kliknij prawym przyciskiem myszy na wykresie bądź raporcie (na liście raportów) i wybierz „Zapisz dane jako CSV” z menu kontekstowego.

raporty5-1

2. Na dysk Twojego komputera zostanie pobrany pojedynczy plik CSV (dla wykresu) lub archiwum ZIP z plikami CSV (dla całego raporty). Jesli pobrał się plik ZIP – rozpakuj go.

3. W oprogramowaniu Excel otwórz zakładkę Dane (1), a następnie wybierz opcję Z tekstu (2).

Uwaga! Zrzuty ekranu pochodzą z MS Excel 2010 i mogą się różnić w innych wersjach.

raporty5-3

4. Następnie wybierz jeden z pobranych z Funneli plików CSV.

5. W okienku, które się pojawi zaznacz:
a) Rozdzielany jako typ pliku (3)
b) 65001: Unicode (UTF-8) jako pochodzenie pliku (4)
i kliknij Dalej (5)

raporty5-5

6. W następnym kroku zaznacz:
a) Przecinek jako jedyny ogranicznik (6)
b) Cudzysłów „ jako kwalifikator tekstu (7)
i kliknij Zakończ (8)

raporty5-6

7.  Twoje dane są gotowe do dalszej obróbki w MS Excel.

6. Kto ma dostęp do modułu Raporty?

Widoczność modułu Raporty została ograniczona do użytkowników posiadających stosowne uprawnienia (administrator i „użytkownik+raporty”). Inni użytkownicy mogą otrzymać prawo do odczytu danego raportu dopiero w momencie gdy otrzymają od Administratora stosowne uprawnienie.

7. Jak utworzyć raport z wykresem pokazującym niewykonane zadania i nieprzeczytane wiadomość?

W celu utworzenia takiego wykresu należy wejść do modułu Raporty, a następnie utworzyć Nowy wykres. W okienku edycji należy z rozwijanej listy „Szablon danych” wybrać interesującą nas pozycję, w tym przypadku jest to „Nieprzeczytane wiadomości per użytkownik” .

raporty6

Aby utworzyć wykres pokazujący niewykonane zadania należy z Szablonu danych wybrać opcję „Użytkownicy z największą liczbą spóźnionych i niewykonanych zadań”.

raporty7
8. Jak zawężyć wyświetlanie informacji w historii?

Aby zawężyć wyświetlane wyniki należy w module Raporty kliknąć przycisk „Zmień”. W kalendarzu, który się pojawi można wybrać interesujący nas przedział czasowy.

raporty8
9. Jak zamówić indywidualny szablon raportu?

W celu zamówienia indywidualnego szablonu raportu prosimy o przesłanie e-maila na adres: 

Prosimy o możliwie szczegółowe opisanie wymagań względem raportu. Istotne jest również dołączenie przykładowych danych, które miałyby zostać zawarte w wygenerowanym przez nas raporcie. Dane prosimy przygotować w formie tabeli w arkuszu kalkulacyjnym (np. Excel). Plik ten pozwoli nam na lepsze zrozumienie Państwa wymagań. Jeśli raport jest zbliżony do już wcześniej stworzonego to również prosimy o jego dołączenie. Koszt raportu: od 50 PLN Netto (uzależniony od jego złożoności). Wycena dokonywana jest po przesłaniu powyższych danych.

MASZ PYTANIA?

Jeżeli powyższe wskazówki nie rozwiązały Twojego problemu, skontaktuj się z nami!