ZADANIA


1. Jak mogę wykorzystać moduł Zadania?

Zadania, które użytkownik może zamieszczać przy użyciu tego modułu mogą zawierać tzw. Deadline. Ponadto istnieje możliwość śledzenia stanu realizacji wybranego zadania przez każdego użytkownika, który posiada odpowiednie uprawnienia.

2. Czy można filtrować zadania?

Tak, panel filtrów można znaleźć na liście bocznej w module „Zadania”. Można wyświetlić zadania nieskończone, skończone oraz wszystkie, lub odfiltrować je po atrybucie „Osoba odpowiedzialna”.

zadania2
3. Jak utworzyć zadanie dla innego użytkownika?

Należy wejść w zakładkę Zadania i utworzyć „Nowe zadanie”. W okienku, które pojawi się możemy przypisać zadanie konkretnemu użytkownikowi (osobie odpowiedzialnej).

zadania3
4. Jak zaplanować wydarzenie powiązane z zadaniem?

W tym celu należy wejść w zakładkę „Zadania” i na liście znaleźć interesujące nas zadanie. Po kliknięciu przycisku „Edytuj” będziemy mieć możliwość utworzenia Powiązanego Wydarzenia. W tym celu wystarczy kliknąć przycisk „Dodaj nowe wydarzenie”.

zadania4
5. Jak oznaczyć zadanie jako wykonane i niewykonane?

W tym celu należy wejść do modułu „Zadania” i znaleźć na liście interesujące nas zadanie. Po prawej stronie pojawi się okienko, w którym możemy nanieść stosowne zmiany w realizacji danego zadania. Aby zobaczyć listę zadań wykonanych i zmienić ich status należy użyć filtra „Wykonane” w polu „Pokaż zadania”. W okienku po prawej stronie należy kliknąć przycisk „Edytuj” i odznaczyć opcję „Wykonane”.

zadania5

MASZ PYTANIA?

Jeżeli powyższe wskazówki nie rozwiązały Twojego problemu, skontaktuj się z nami!