Pracuj zespołowo


Praca zespołowa to istotny element efektywnego zarządzania wiedzą (Knowledge management). Wdrożenie tego typu koncepcji jest warunkiem prawidłowego oraz szybkiego rozwoju każdego współczesnego przedsiębiorstwa. Rozbudowane moduły systemu CRM Funnela umożliwiają pracownikom wymianę niezbędnych dokumentów oraz danych.

Zrzut ekranu 2015-11-09 o 13.14.10

Graj do jednej bramki!

System Funnela wspiera rozwiązania mobilne – niezależnie od tego w jakiej lokalizacji dany pracownik się znajduje, może przesyłać najnowsze dane reszcie zespołu. Współpraca grupowa jest najefektywniejszą drogą do realizacji zamierzonych wyników firmy.

Główne zalety:


Dostęp do informacji

udostępniaj dowolne pliki współpracownikom,

Lepsza komunikacja

zostawiaj szybkie notatki zamiast dzwonić i wysyłać e-maile,

Podgląd wydarzeń

masz dostęp do kalendarza zespołu, dzięki temu uzyskujesz podgląd do informacji o bieżących spotkaniach,

Szybsza realizacja zadań

deleguj zadania bezpośrednio do wybranych osób.