CO TO JEST CRM?


Systemy klasy CRM (ang. Customer Relationship Management, czyli „zarządzanie relacjami z klientem”) to fundamentalny element każdego współczesnego przedsiębiorstwa.

W dobie gospodarki wolnorynkowej potencjalny klient ma dostęp do całej gamy produktów oraz usług. Ofertę której firmy ma wybrać? Tej oferującej najniższą cenę, czy może innej, której oferta opiera się na budowie długofalowych relacji z klientem oraz efektywnej i sprawnej obsłudze?

W sieci dostępnych jest wiele definicji CRM’ów. Pytanie która jest najbardziej odpowiednia, najpełniej oddająca istotę systemów tej klasy? Należy przyjąć iż CRM to w rzeczywistości strategia biznesowa, systemy, procesy, koncepcje oraz kultura organizacyjna ukierunkowana na klienta oraz jego potrzeby.

CRM

5 POWODÓW DLACZEGO WARTO WYBRAĆ SYSTEM CRM


1. Wszystkie informacje o klientach w jednym miejscu

Jeśli chcesz efektywnie zarządzać bazą swoich klientów to system Funnela jest przeznaczony dla Ciebie. Na karcie Kontakty wystarczy, że odszukasz interesującą Ciebie firmę/klienta i za pomocą jednego kliknięcia uzyskasz dostęp do wszystkich zasobów z nim powiązanych – począwszy od zrealizowanych sprzedaży i wystawionych faktur, poprzez zadania i wydarzenia, na dzienniku aktywności kończąc. Profil Twojego klienta może zostać uzupełniony o wszelkie niezbędne dane teleadresowe, urzędowe oraz bankowe.

2. Efektywne wspieranie procesu sprzedaży

Zarządzanie procesem sprzedaży to jeden z podstawowych elementów systemu CRM. Dzięki modułowi „Sprzedaż” możesz w łatwy sposób kontrolować realizowaną przez Twoją firmę politykę sprzedażową. Do każdej sprzedaży możesz przypisać osobę odpowiedzialną za jej realizację, dołączyć niezbędne pliki, zaplanować wydarzenia w kalendarzu, delegować zadania, wystawić fakturę. Wszystkie niezbędne elementy wspierające efektywną sprzedaż znajdziesz więc w naszym systemie.

3. Sprawna współpraca zespołu

Opracowanie właściwego modelu komunikacji wewnętrznej w firmie to podstawa efektywnej pracy. Nasz system pomoże Tobie w organizowaniu pracy poprzez zlecanie zadań do realizacji swoim współpracownikom. Dzięki współdzielonym kalendarzom w łatwy sposób zaplanujesz wydarzenia związane z Twoją firmą, przypiszesz do nich zadania i wyznaczysz osobę odpowiedzialną za ich realizację. Dzięki Funneli żadne, ważne wydarzenie nie zostanie przez Ciebie przeoczone.

4. Wspieranie procesu komunikacji z klientem

Należy pamiętać, że klient jest najważniejszym zasobem każdego przedsiębiorstwa. Dzięki modułowi „Poczta” zyskujesz stały dostęp do firmowego konta pocztowego. W związku z tym możesz być pewien, że Twój kontakt z klientem nie będzie niczym ograniczony. Gwarantuje to dostęp mobilny do naszego systemu – nie ważne gdzie w danym momencie się znajdujesz, wszędzie masz dostęp do systemu CRM Funnela.

5. Analiza kluczowych informacji firmowych

Zarządzanie firmą jest procesem wymagającym wiele uwagi. Kontrolowanie wszystkich procesów zachodzących w Twojej firmie pochłaniałoby zbyt wiele Twojego, cennego czasu. Dzięki modułowi „Raporty” możesz szybko uzyskać dostęp do potrzebnych danych – począwszy od efektywności pracy Twoich podwładnych, poprzez informacje poświęcone Twoim klientom, na płynności finansowej Twojej firmy kończąc. Przygotowanie raportu możesz oczywiście zlecić za pomocą modułu „Zadania” swojemu współpracownikowi posiadającemu dostęp do tego modułu.

TYPY SYSTEMÓW CRM


Na rynku istnieją dziesiątki systemów klasy CRM, różniących się od siebie funkcjonalnością, łatwością obsługi, środowiskiem działania czy formą dostępu.
Na podstawie ostatniej cechy (formy dostępu) systemy klasy CRM możemy podzielić na:

CRM w wersji online

Narzędzia nie wymagające instalacji, dostępne przez przeglądarkę.

CRM w wersji offline

 Typ wymagający procesu instalacji, dostępny jako oddzielny program okienkowy.

KORZYŚCI Z WDROŻENIA SYSTEMU KLASY CRM


Wdrożenie systemu CRM pozwoli Państwu na efektywne zarządzanie każdym aspektem działań mających na celu zaspokojenie potrzeb obecnych klientów oraz pozyskanie nowych. Korzyści z zastosowania na gruncie biznesowym rozwiązania tej klasy można zasadniczo podzielić na dwie odrębne grupy.
Pierwszą z nich są korzyści mierzalne, związane ze zmianami podstawowych wskaźników ekonomicznych i finansowych, min. wzrost sprzedaży, zysk w przeliczeniu na klienta, koszty sprzedaży, wzrost marży na pojedynczej transakcji. Druga grupa to korzyści niemierzalne, do których należy zaliczyć tak istotne elementy jak wzrost lojalności klienta, poprawa wizerunku firmy na rynku, możliwość pozyskania nowych klientów i stworzenie bazy wiedzy.
W celu osiągnięcia korzyści z obu powyższych grup należy opracować spójną koncepcję biznesową w oparciu o wybrany system CRM. Wartością o znaczniu strategicznym w tym przypadku zawsze musi być klient i działania nastawione na jego indywidualne potrzeby.

CRM

Powyższa typologia dzieląca korzyści z zastosowania CRM na dwie grupy należy do jednej z najpopularniejszych w literaturze fachowej. Nie mniej jednak wymierne korzyści finansowe i pozafinansowe nie są jedynymi, które może odnieść przedsiębiorstwo, które wdroży system zarządzania relacjami z klientem. Do pozostałych należy zaliczyć np. wsparcie procesu zarządzania wiedzą oraz pracy grupowej. Stworzenie obszernej bazy wiedzy na temat klientów pozwala dostosować metody działania w sposób indywidualny, dostosowany do potrzeb danego odbiorcy. Pracownicy mogą dzielić się niezbędnymi informacjami, wspólnie podejmować decyzje i efektywnie realizować powierzone im zadania. Poziom efektywności pracy grupowej i wymiany informacji między pracownikami uzależniony jest od wdrożonego systemu oraz zaimplementowanych usprawnień w dostępie do danych. Dla przykładu dostęp do systemu Funnela CRM możliwy jest również z poziomu telefonu komórkowego lub innego urządzenia mobilnego. Dzięki takiemu rozwiązaniu zyskujecie Państwo praktycznie nieograniczony dostęp do firmowych danych.

PODSUMOWANIE


Wdrożenie koncepcji zarządzania relacjami z klientem pozwala na dostosowanie działań przedsiębiorstwa do współczesnych wymogów rynkowych. Uzyskanie niezbędnej do tego wiedzy z otoczenia organizacji jest kluczem do sukcesu. „Wiedza to potęga”, jak mawiał Francis Bacon. Informacje na temat Państwa klientów oraz ich oczekiwań to punkt wyjścia do dalszego rozwoju, wzrostu sprzedaży i efektywniejszego zarządzania własnym przedsiębiorstwem.

Sprawdź, dlaczego małe firmy wybierają Funnelę – prosty CRM.