FAKTURY


1510-crm-funnela-moduly-v3_Artboard 6 copy 10
1. Gdzie mogę zmienić dane sprzedawcy?

Aby zmienić dane sprzedawcy musisz być zalogowany z uprawnieniami administratora. Opcję zarządzania danymi sprzedawcy znajdziesz w ustawieniach, w dziale „Sprzedawcy”. W tym samym miejscu możesz zmienić logotyp, który jest umieszczany na fakturze.

2. Do czego służą kategorie?

Kategorie mają kilka zastosowań:

1. Służą do segregowania dokumentów wg typów np. faktury VAT, oferty, korekty itd.

2. Służą do segregowania dokumentów wg danych sprzedawcy. Jeśli wystawiasz faktury z różnymi danymi sprzedawcy (dotyczy to także logotypu i numeru konta), to konieczne jest, aby każdy podmiot miał oddzielną kategorię.

3. Można je wykorzystać do prowadzenie dwóch równoległych numeracji dokumentów tego samego typu (np. faktur) w ramach tej samej firmy. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy firma świadczy dwa rodzaje usług i chce, aby faktury za te usługi miały niezależną numerację. Oczywiście numeracja musi mieć inny wzorzec np. inną literę na końcu (początku) numeru. Jednocześnie dla każdej z usług można użyć inny logotyp i numer konta, poprzez zdefiniowanie dodatkowych danych sprzedawcy różniących się jedynie tymi dwoma szczegółami.

4. Podobnie jak w poozstałych modułach, oparty jest na nich mechanizm udostępniania.

5. Każda z kategorii narzuca pewne domyślne ustawienia dla nowych dokumentów: termin płatności oraz treść uwag. Ustawienia te mogą zostać zmodyfikowane podczas tworzenia/edycji dokumentu.

3. Jak zdefiniować słownik produktów?

Słownik produktów ułatwia wprowadzanie pozycji dokumentów. Pozwala zdefiniować produkty (lub usługi), które będą podpowiadane podczas edycji dokumentu. Aby zmienić zawartość słownika produktów musisz być zalogowany z uprawnieniami administratora. Opcję zarządzania słownikiem znajdziesz w ustawieniach, w dziale „Produkty”.

4. Kto ma dostęp do modułu Faktury?

Dostęp do modułu Faktury ma jedynie Administrator. Może on udostępniać pozostałym użytkownikom kategorie faktur na poziomie odczytu i edycji (jeśli użytkownik otrzymał takie prawa dostępu). W momencie gdy użytkownik nie ma przypisanej żadnej kategorii faktur automatycznie moduł nie jest wyświetlany na jego liście w systemie.

MASZ PYTANIA?

Jeżeli powyższe wskazówki nie rozwiązały Twojego problemu, skontaktuj się z nami!