KALENDARZ


1. Jak mogę wykorzystać Kalendarz?

Wydarzenia, które użytkownik może zamieszczać przy użyciu tego modułu muszą mieć określony dokładny czas rozpoczęcia oraz zakończenia. Ponadto wydarzenia mogą mieć charakter cykliczny. W odróżnieniu od modułu Zadania, Kalendarz w systemie Funnela CRM pełni funkcję terminarza. Przykładowe wydarzenia mogą dotyczyć spraw zarówno o charakterze służbowym jak i prywatnym.

2. Dlaczego nie widzę niektórych wydarzeń w kalendarzu?

Kalendarz wyświetla wydarzenia dla aktualnie zaznaczonych kalendarzy. W przypadku poniższego przykładu, wydarzenia z kalendarzy „Prywatny” oraz „Wiktor – Biuro” zostaną wyświetlone, natomiast z kalendarza „True Solutions” nie.

kalendarz2
3. Czy istnieje możliwość wyświetlania zadań bezpośrednio z pozycji kalendarza?

Spełniając życzenia naszych Klientów dodaliśmy wyświetlanie zadań w kalendarzu. Teraz obok wydarzeń kalendarzowych można wyświetlić terminy zadań w miesięcznym widoku kalendarza. Możliwe jest również tworzenie zadań i ich edycja z poziomu modułu Kalendarza.

kalendarz3
4. Jak dodawać wydarzenia ustawione na konkretną datę z przypomnieniem i wydarzenia cykliczne?

W celu dodania wydarzenia zdefiniowanego na konkretną datę oraz wydarzenia cyklicznego należy wejść do modułu „Kalendarz” i utworzyć „Nowe wydarzenie”. W okienku tworzenia nowego wydarzenia możemy ustalić początek oraz koniec wydarzenia, osobę odpowiedzialną, przypisać wydarzenie do konkretnego kalendarza oraz stworzyć opis wydarzenia. Jeśli chcemy aby wydarzenie miało charakter cykliczny w ostatnim polu „Powtarzaj” musimy wybrać opcję „Zawsze” lub „W określonym czasie”. Wydarzenie może byc powtarzane według różnych schematów. Istnieje możliwość przypisania przypomnienia do konkretnych dni tygodnia oraz miesiąca. W tym celu należy z pola „Co ile?” wybrać interesującą nas opcję „tydzień według schematu” lub „miesiąc według schematu” i określić dni, w których przypomnienie ma być aktywne.

kalendarz4
5. Jak dodać zadanie do jednego z wydarzeń?

W celu dodania zadania do istniejącego wydarzenia w kalendarzu należy znaleźć interesujące nas wydarzenie i kliknąć je. Po prawej stronie pojawi się okienko edycji, w którym możemy dodać zadanie do tego wydarzenia (powiązane zadania).

kalendarz5

MASZ PYTANIA?

Jeżeli powyższe wskazówki nie rozwiązały Twojego problemu, skontaktuj się z nami!