SZYBKI START


1. Zaloguj się do systemu

Zaloguj się do Funneli używając loginu oraz hasła podanego w trakcie rejestracji.
Adres Twojego konta to

http://nazwakonta.funnela.net/

gdzie nazwakonta to nazwa podana podczas rejestracji – najprawdopodobniej nazwa Twojej firmy.

UWAGA: Pamiętaj, ze adres Twojego konta nie zaczyna się od www
Po otwarciu strony logowania adres ulegnie zmianie – zostanie dodany m.in. aktualny numer wersji aplikacji. Jeśli dodajesz stronę do zakładek, zawsze wpisuj adres w formacie, jak powyżej. Numeracja wersji może ulec zmianie, co może spowodować, że Twoja zakładka przestanie być aktualna.

2. Dodaj pracownika do firmy

Aby dodać pracownika do firmy należy wejść w Ustawienia, a następnie kliknąć zakładkę Użytkownicy. Po kliknięciu przycisku „Dodaj użytkownika” pojawi się kolejne okno, w którym należy zdefiniować szczegóły naszego pracownika: jego login, dane osobowe, hasło, prawa jakie będzie posiadał w systemie oraz podłączone skrzynki pocztowe, do których pracownik ma mieć dostęp.

Aby dowiedzieć się więcej na ten temat zapraszamy do lektury: „Dodawanie pracownika do firmy”.

3. Zaimportuj własne kontakty

Każdy z użytkowników może zaimportować swoje kontakty. W tym celu:

a) Wybierz moduł „Kontakty” z głównego menu aplikacji (niebieska belka)

b) Wybierz przycisk „Nowa Grupa” znajdującej się w menu drugiego poziomu głównego menu aplikacji

c) Wpisz nazwę nowej grupy i wybierz przycisk „OK”

d) Wybierz menu „Ustawienia” w prawym górnym rogu ekranu

e) Wybierz menu „Import kontaktów z CSV”

f) Wybierz plik z którego chcesz importować kontakty, jego kodowanie oraz wybierz ile linii z tego pliku stanowi nagłówek. Wskaż również docelową grupę dla zaimportowanych kontaktów.

g) Funnela spróbuje rozpoznać typy kolumn w Twoich plikach i zaproponuje odpowiednie typy danych. W kolumnie “Nagłówek / Przykładowe dane” zobaczysz przykładowe dane z Twojego pliku, które pozwolą ocenić, czy został dobrany odpowiedni typ danych dla kolumny.

h) Po dopasowaniu typów danych dla kolumn pliku, wybierz przycisk „Zakończ import” znajdujący się na dole tabelki. Rozpocznie się proces importu kontaktów.

j) Zamknij okno ustawień ( „X” w prawym górnym rogu okna)

4. Udostępnij informacje i zasoby

Aby współdzielić wybrane informacje potrzebne są dwie osoby:

  • osoba udostępniająca – czyli osoba, która udostępnia innym użytkownikom wybrane informacje
  • osoba podłączająca – czyli osoba, która chce mieć dostęp do wcześniej udostępnionych danych

Zasada współdzielenia informacji działa identycznie w każdym z modułów aplikacji – stąd można ją przedstawić na przykładzie Kontaktów pamiętając, że zasada działania jest taka sama w pozostałych modułach.

Kontakty zgromadzone w systemie Funnela można zasadniczo podzielić na dwie grupy:

  • moje grupy
  • współdzielone grupy

W celu udostępnienia bazy kontaktów zgromadzonych w zakładce „Moje Grupy” wystarczy prawym przyciskiem myszy kliknąć na interesującą nas pozycję i z menu kontekstowego wybrać opcję „Udostępnij”. Następnie możemy określić komu chcemy udostępnić wybrane zasoby i jakie prawa dostępu mu nadamy (odczyt/zapis).

Współdzielone grupy – aby podłączyć wybrane zasoby, należy najpierw wybrać grupę oraz odpowiedniego użytkownika. Po zaznaczeniu na liście interesującego nas współpracownika możemy wybrać elementy, których potrzebujemy.

Na tej samej zasadzie można udostępniać: kalendarze, grupy zadań, grupy sprzedażowe, foldery oraz raporty. Aby dowiedzieć się więcej na temat współdzielenia zasobów w obrębie systemu zapraszamy do lektury: „Współdzielenie i podłączanie folderów” .

5. Dodaj wydarzenie w kalendarzu

Istnieją dwa sposoby na dodanie wydarzenia do kalendarza w systemie Funnela.

Pierwszy sposób polega na wejściu do modułu Kalendarz i wybraniu opcji „Nowe wydarzenie” znajdującej się w lewym górnyn rogu. W nowym oknie będziemy mieli możliwość zdefiniowania wszystkich niezbędnych elementów wydarzenia (czas trwania, powiązana osoba, opis wydarzenia, zdefiniowane przez nas pola).

Drugim sposobem na dodanie wydarzenia jest odnalezienie w kalendarzu interesującej nas daty. Klinięcie w jej obrębie prawym przyciskiem myszy spowoduje wyświetlenie menu kontekstowego, z którego wybieramy „Dodaj wydarzenie”. Personalizowanie wydarzenia przebiega następnie w identyczny sposób jak w przypadku sposobu pierwszego.

Aby dowiedzieć się więcej na temat kalendarza zapraszamy do lektury: „Kalendarz w Funneli”.

6. Dodaj zadanie

W celu dodania zadania w systemie Funnela należy wejść do modułu Zadania. Następnie w lewym górnym rogu wybrać opcję „Nowe zadanie”. W nowym oknie, które następnie się pojawi możemy przejść do tworzenia zadania – uzupełnić opis zadania, określić termin realizacji, wskazać osobę odpowiedzialną, etc. Zadanie można również dodać za pomocą modułu Kalendarz korzystając ze sposobu nr 2 – z menu kontekstowego należy jednak wybrać opcję „Dodaj zadanie”.

Aby dowiedzieć się więcej na temat zadań zapraszamy do lektury: „Zadania w Funneli”.

7. Utwórz sprzedaż

Aby utworzyć sprzedaż w systemie Funnela należy wejść do modułu Sprzedaż i wybrać z lewego, górnego menu opcję „Nowa sprzedaż”. Następnie będziemy mieli możliwość zdefiniowania naszej, nowej sprzedaży – określenie kontrahenta, wartości sprzedaży, etapu na którym sprzedaż się znajduje, daty zamknięcia, przypisania osoby odpowiedzialnej za realizację sprzedaży, dodanie opisu, numeru zamówienia oraz zdefiniowanie własnych pól.

Aby dowiedzieć się więcej na temat modułu Sprzedaż zapraszamy do lektury: „Sprzedaż w Funneli”.

8. Utwórz raport

W celu wygenerowania raportu należy w module Raport kliknąć “Nowy Raport” i postępować zgodnie z poniższymi zaleceniami:

1. Podać nazwę raportu.

2. W liście raportów pojawi się raport o wcześniej zdefiniowanej nazwie. Należy go zaznaczyć i skorzystać z funkcji „Nowy Wykres”.

3. W oknie „Edytuj wykres” macie Państwo do dyspozycji szereg możliwości personalizacji raportu: tytuł wykresu, szablon danych, sposób prezentacji danych, kolor oraz rozmiar wykresu. Zależnie od wybranego szablonu danych dostępne stają się dodatkowe ustawienia: kierunek sortowania, limit klientów, limit produktów, waluta, grupy kontaktów, szerokość przedziału czasowego. Rozmiar wykresu określany jest za pomocą kliknięcia odpowiedniego kwadratu, ilość zaznaczonych kwadratów oznacza rozmiar generowanego wykresu.

Aby dowiedzieć się więcej na temat modułu Raporty zapraszamy do lektury: „Raporty w Funneli”.

9. Wystaw fakturę

Przed wystawieniem faktury należy uzupełnić dane firmy. Instrukcja jak to zrobić znajduje się w naszym Centrum Pomocy: Uzupełnianie danych firmy.

W celu wystawienia faktury należy w module Faktury wybrać z lewego, górnego menu opcję „Nowy dokument”. W nowym oknie możemy już przystąpić do wypełnienia dokumentu według posiadanych przez nas danych nabywcy.

Aby dowiedzieć się więcej na temat modułu Faktury zapraszamy do lektury: „Faktury w Funneli”.

10. Dodaj konto pocztowe

Dodaj nowe konto pocztowe

Administrator może dodawać nowe konta pocztowe i przypisać je poszczególnym użytkownikom. W tym celu:

a) Wybierz menu „Ustawienia” w prawym górnym rogu ekran

b) Wybierz menu „Konta pocztowe”

c) Wybierz przycisk „Dodaj nowe konto”

d) Uzupełnij pola, podając informacje ogólne oraz dane serwera poczty przychodzącej oraz dane serwera poczty wychodzącej. Są to te same informacje, które musisz podać podczas konfiguracji popularnych programów pocztowych takich jak Outlook Express czy TheBat!

Spersonalizuj konto pocztowe

Każdy z użytkowników może spersonalizować swoje konta pocztowe. W tym celu:

a) Wybierz menu „Ustawienia” w prawym górnym rogu ekranu

b) Wybierz menu „Moje konta”

c) Wybierz odpowiednie konto wybierając link „Edytuj”

d) Uzupełnij opis nadawcy – to opis który wyświetli się odbiorcom Twoich maili w polu „Od” lub „Nadawca”

e) Zalecamy pozostawić pola „Adres nadawcy” bez zmian

f) Uzupełnij swój podpis – będzie się pojawiał pod treścią wysłanych przez Ciebie wiadomości pocztowych

g) Wybierz przycisk „Zapisz”

h) Zamknij okno ustawień ( „X” w prawym górnym rogu okna)

Aby dowiedzieć się więcej na temat modułu Poczta zapraszamy do lektury: „Poczta w Funneli”.

MASZ PYTANIA?

Jeżeli powyższe wskazówki nie rozwiązały Twojego problemu, skontaktuj się z nami!